Samarbete- ödmjukhet-öppenhet

Det är väldigt lätt att ha åsikter om vad andra ska göra. Det är också väldigt lätt att se ur det egna perspektivet och inte ha (tillräcklig) respekt för det arbete som utförs av andra, i andra sammanhang. I min roll som utvecklingsledare, och som delansvarig för KÖF:arnas arbete gäller det att tänka på sakerna ovan. Utbytet mellan förvaltning och skolor måste bygga på respekt och tro på varandras kompetens, men det måste samtidigt finnas en vilja att ta emot synpunkter utifrån och vilja dela med sig av både goda exempel och svårigheter man brottas med.

När jag jobbade som biträdande rektor (inte i Huddinge) saknade jag möjligheten att diskutera verksamheten med förvaltningen utifrån ett utvecklande perspektiv. Ingången var mer kontroll och rätt ifyllda (kvalitets)dokument.
I denna blogg kommer kommunens KÖFare att presentera sig och sitt arbete framöver. Den gemensamma ingången för KÖFarnas arbete är att arbeta för att vi i kommunen ska utveckla undervisningen och i det arbetet behövs det som rubriken anger: Samarbete- ödmjukhet och öppenhet!

Hoppas du som läsare kommer med synpunkter, idéer och tankar kring det som skrivs, eller tipsar om andra saker som du tycker bör tas upp. /Peter Nyberg

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*