En hyllning till den digitala utvecklingen

Jag heter Emma Åhnberg och undervisar i SO på Edboskolan. Jag är kommunövergripande förstelärare i SO och är därmed en del av KÖF-gruppen. I mitt första blogginlägg tänkte jag reflektera lite fritt och kanske en aning spretigt kring hur tekniken förändrats under min tid som verksam lärare.

Arbetsområdet revolutioner är en av mina favoriter tack vare att det dels är en mycket intressant samhällsförändring men främst för att det på ett konkret sätt går att dra paralleller till dagens verklighet.En annan revolution som brukar komma till tals i samband med ämnet är den digitala revolutionen. Frågeställningarna om hur den påverkat vårt samhälle och vår värld samt hur den kan komma att påverka vår kommande framtid engagerar verkligen eleverna. Den naturliga förklaringen till det är att de är en del av denna revolution.

När jag i detta sammanhang berättar för eleverna att jag fick min första mobiltelefon på gymnasiet och att jag blev livrädd när jag fick mitt första SMS så får det dem att brista ut i skratt och det är då jag verkligen inser att jag blivit äldre. Visst har jag blivit äldre men den tekniska utvecklingen har under min levnadstid gått väldigt fort. Jag som inte föddes in i denna för elevernas självklara värld fascineras över hur den digitala revolutionen påverkat mig och det samhälle jag verkar i men framförallt hur den förändrat min lärarvardag. Idag känns det som en självklarthet att kunna läsa mejlen direkt i mobilen, att eleverna under lektionerna snabbt och smidigt kan koppla upp sig mot verkligheten eller det att jag numera medvetet glömt min personliga kod till kopieringsmaskinen.

När jag reflekterar över hur den pedagogiska tekniken utvecklats under mina år som lärare så kan jag inte låta bli att bli mäkta imponerad. Jag har nu arbetat som lärare sedan 2007 och om jag ser tillbaka på det utbud av teknik som jag blev erbjuden då så kan jag inte tro att det bara var nio år sedan. Jag minns så väl den dagen då jag på Skytteholmsskolan begav mig ut på jakt efter rullvagnen med den gigantiska tjock-TV:n. Jag hade bestämt mig för att visa filmen Schindlers list och behövde därför boka TV:n under ett par lektioner. Efter att jag sprungit runt halva skolan så fann jag tillslut den och tur nog fanns det tider att boka. I samma stund som jag skrivit upp mig på den prydligt upptejpade bokningslistan så upptäckte jag att det inte fanns någon DVD utan endast en dammig fastlåst VHS. Som lärare har man med åren fått lära sig att vara flexibel och att ständigt vara beredd på att tänka nya alternativ. Så mitt i denna besvikelse och frustration fick jag den briljanta idén att jag under kvällen skulle smyga ner min killes Playstation i väskan och forsla med det till jobbet dagen därpå. Dagen efter stod jag där på tunnelbanan med min stora väska mitt i trängseln.  Jag minns så väl elevernas överlyckliga ansiktsuttryck när de såg att jag vid lektionens början plockade upp ett Playstation ur min väska. Men jag minns också deras besvikna miner när de förstod att vi inte skulle spela TV-spel utan se på film. Detta skrattar jag gott åt idag men i ärlighetens namn så var det så här min vardag som lärare såg ut. Det vill säga att jag arbetade mitt i denna begränsade och krångliga teknikvärld. Hur många av oss lärare har inte dragit otympliga OH-apparat på skeva hjul genom korridorerna, bråkat med tidsödande laggande datorer eller råkat ut för dubbelbokningar i datasalen.

Utvecklingen går ju ständigt framåt och efter det att den nya digitala världen klev in i mitt klassrum så har min lärarvardag blivit enklare och roligare men framförallt har mitt klassrum blivit mer demokratiskt för eleverna. Vad är det då som har förändrats och blivit bättre? Först och främst att eleverna har fått tillgång till digitala verktyg under hela skoldagen och att iPads och datorer blivit personliga verktyg genom 1-1. Sedan har det blivit betydligt enklare att lära tillsammans och kommunicera mellan lärare-elev, elev-lärare och mellan elev- elev. Genom det fantastiska verktyget GAFE kan jag nu kommunicera fram och tillbaka med eleverna och ge framåtsyftande feedback i dokumentet i realtid. Jag kan hjälpa elever som behöver hjälp med struktur då jag smidigt kan skriva in till exempel rubriker eller frågor i deras dokument. Jag kan på samma sätt lättare utmana de elever som är särbegåvade. I alla dessa processer så synliggörs lärandet på ett bra och enkelt sätt samtidigt som det dokumenteras. När uppgifter är klara och inlämnade kan jag sätta betyg på dessa direkt i Classroom. Kamratbedömningen blir lättare att genomföra för eleverna då de smidigt kan dela dokument och ge kommentarer till varandra. De kan även samarbeta inom dokument som alla har rätt till att redigera. Jag som lärare kan sen se vilka som har eller inte har lämnat in en uppgift

Än annan fördel är när jag samarbetar med mina kollegor i andra ämnen så kan vi skapa en gemensam kurs i Classroom där vi lägger ut uppgifter till eleverna. Det mest fantastiska med detta är att vi kan ge framåtsyftande feedback till eleverna i samma dokument eller lyssna av samma inspelade gruppdiskussioner.
Det har även blivit lättare att utvärdera sin undervisning där jag i dialogen med eleverna tolkar in utvecklingsområden samt att det tydligt framkommer vilka elever som hänger med eller vilka elever som inte hänger med. Genom att ha tillgång till dagens digitala verktyg så kan jag till exempel spela in mina genomgångar, instruktioner, bedömda elevexempel eller läsa upp artiklar och lägga ut det på nätet. Detta gagnar elever som behöver förbereda sig, repetera eller ta igen. Elever med läs och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter,syn eller hörselnedsättning kan också dra nytta av denna metod. Ett behov som tillgodogjorts är att eleverna kan spela in sina muntliga diskussioner. Här inkluderar vi de elever som har lättare att uttrycka sig muntligt tillsammans med andra och vi inkluderar även de elever som annars försöker att göra sig osynliga i klassrummet. Här får jag ta del av hur eleverna tillsammans hjälps åt att utveckla resonemangen och hur de lär sig nya saker av varandra.

Att arbeta i och med verkligheten är bland annat det som kännetecknar det aktuella begreppet entreprenöriellt lärande. När tillgängligheten till Internet ökat har det gett möjligheten till att arbeta lättare med verkligheten och dess mottagare vilket höjer motivationen hos eleverna samtidigt som det ökar förståelsen. Aldrig tidigare har mängden information varit så stor som idag och framförallt genom Internet.  All denna information möter våra elever dagligen och det är därför av största vikt att de får lära sig att avgöra vilka källor som är trovärdiga och mindre trovärdiga samt vilka källor som är skrivna i syfte att påverka dem. Idag har många skolor integrerat Internet i elevernas skolarbete vilket ger oss lärare möjlighet att träna våra elever i att granska sina källor utifrån de källkritiska kriterierna. Får vi eleverna att utveckla sina förmågor att kritiskt granska fakta och förhållanden så kommer de ha lättare att orientera sig i en komplex verklighet i framtiden.

Sammanfattningssvis vill jag i detta blogginlägg förmedla att den digitala tekniken framförallt effektiviserar och integrerar den formativa bedömningen samtidigt som den främjar för inkludering av alla elever. Min erfarenhet är att den nya tekniken har gjort det roligare och enklare att arbeta i skolan både som elev och som lärare, så därför vill jag hylla den digitala utvecklingen.

/Emma Åhnberg

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*