Att bygga på berg…

”Bygg inte hus på en sandig strand
Bygg inte hus på grus
Kanske verkar det okej
Men en dag du ångrar dej, du måste bygga huset en gång till”

 Så börjar en gammal härlig slagdänga som vi sjöng i barnkören när jag var liten. För att verkligen förtydliga innebörden så gestaltade vi texten yvigt och med inlevelse med hjälp av rörelser och ansiktsuttryck. Roligast var att gestalta ”en dag du ångrar dej”. Då fick man lov att knyta näven och se riktigt irriterad ut.
Just det, inte bygga hus på sand och grus. Då ångrar man sig. Så vad skulle hus byggas på då? Slutklämmen löd så här:

”Du måste bygga huset på ett berg
På en stadig grund som inte rubbar sig
För när stormen piskar på är du trygg i ditt hus ändå”

 Berg, it is. Hus ska byggas på berg. Enkelt! Då är jag trygg i mitt hus även om stormen piskar på. (Piskandet var för övrigt en annan favoritgestaltning där i barnkören på 80-talet!)
För en vecka sedan var jag på Musiklärarkonferens i Stockholm i två dagar. Två hela dagar där precis allt handlade om mig och min vardag! Jag är nu inne på mitt 18:e år som musiklärare i grundskolan och det där, som jag var på för en vecka sedan, har jag aldrig varit med om tidigare. Vilken kick! Direkt efter konferensens slut fick jag frågan av en kollega: ”Hur många poäng skulle du ge den?”

”En femma. Baske mig, fem Höglund-Poäng, av fem möjliga.”       HP HP HP HP HP
Så exalterad kan man bli efter att ha blivit påfylld med sådant som känns angeläget.
Det skulle kunna räcka med det. Den härliga känslan. Men sen kommer reflektioner och funderingar kring allt som sagts i två intensiva dagar. Precis som det ska vara.
Hur var det nu?
Johan Alm höll en inspirerande föreläsning om lärandematriser. Inte bedömningsmatriser. Lärande. Det är en viktig skillnad, vilket han var noga med att poängtera, även om själva syftet med de två varianterna är att tydliggöra de olika stegen i kunskapandet. Om bedömningsmatriser främst är ett stöd för lärare är lärandematriser ett verktyg för elevernas förståelse för vilket deras nästa steg i sitt kunskapande är/ska vara.
Ja, hurra! Tydlighet både för eleverna och för mig! Och det minskar dessutom arbetsbördan! Och det finns en hel del forskning i ämnet att luta sig mot. Topp! ”En stadig grund som inte rubbar sig”!

Vidare fick vi möta Olle Zandén, forskare och lektor i musikpedagogik, som talade om vårt (musiklärarnas alltså) tolkningsföreträde när det kommer till kunskapskraven; med musiken i fokus! I stort handlade det om att vi tillsammans ska professionalisera oss genom att ”samla ihop” våra subjektiva bedömningar. Han talade också om vikten av att undvika att prata betyg vid formativ återkoppling. Sen kom det; Undvik proletarisering! (Jag erkänner, jag fick googla) Han menar att skolan riskerar att bli utarmad av för mycket målstyrning och framhöll vikten av att vi som jobbar i skolan hela tiden måste samarbeta kollegialt med att utveckla yrkesspråk, beprövad erfarenhet och, det viktigaste av allt; INTE sträva efter objektiv och helt rättvis kunskapsmätning eftersom som det riskerar att trivialisera utbildningens innehåll.
Oj. Det var en mycket intressant och inspirerande föreläsning men jag måste erkänna att det snurrade till det lite; Skulle målstyrning leda till utarmande av undervisningen? Han menade att vi i vår dagliga verksamhet i mycket större utsträckning borde fokusera på de övergripande målen och inte stirra oss blinda på ämnets kursplan. Ja, kanske det? De övergripande målen kanske är överordnade mitt ämnes mål.
It makes sense.

Men, till syvende sist, står det där svart på vitt, vilka krav på kunskap jag behöver ställa på mina elever. Och allt det måste jag som lärare se till att hjälpa eleverna med. Fast inte bedöma objektivt… Jösses. Det är avancerat det här med att vara pedagog.

Här har jag reflekterat kring två föreläsningar. Hej! Jag har 8 till! Haha, nädå, det får räcka så för den här gången.
Men efter dessa två föreläsningar har jag lärt mig att:

  1. Lärandematriser med TYDLIGA MÅL är viktigt för elevernas lärande och motivation.
  2. För detaljerad målstyrning och dokumentation inom ämnen riskerar att utarma (proletarisera…) skolan

Paradoxalt? Jajamensan.
Det är ingen lätt uppgift vi har. Både det ena och det andra bygger på forskning och beprövad erfarenhet som ju är den där grunden vi ska bygga på. Den som inte rubbar sig.

/Agneta Höglund, Kommunövergripande förstelärare i musik

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*