Vad vi gör när vi har workshops i Bild

Jag har fått frågan ”Vad gör ni på Bild-workshopsen, egentligen?”

Eftersom vi har flera nyanställda i kommunen och många som velat men inte har kunnat delta på workshops i Bild, är det dags att informera om vad vi gör och kanske det här är rätt forum för det. Många av de exempel som nämns finns på Bild-Drive här på pedagoghuddinge.se

Workshopsen kan delas in i tre olika kategorier, alla med kollegialt lärande och en önskan om att utveckla undervisningen som grundidé. Till kategori ett hör ett antal träffar där vi har delat med oss av lektionsupplägg och elevexempel, oftast med fokus på digitala tekniker. Senast var i juni då vi hade en fantastiskt inspirerande heldag! Vi var en ganska stor skara som generöst delade med oss från vår undervisning. Här kommer några exempel på vad vi fick ta del av:

  • Det visades filmer med flera olika teman producerade i Imovie; t.ex. reklamfilm, instruktionsfilm (hur man lagar pannkakor), filmtrailer, parodi på TV-serie och konstfilm. Vi konstaterade att skapa och kommunicera i film kan öka inkluderingen och är även positivt när det gäller pojkarnas resultat.
  • Vi fick se flera exempel på animeringar i Stopmotion; några med scenrum byggda i collageteknik på kartong och figurer i plastelina med manuset skrivet på svenska-lektionerna. Andra elever hade tecknat och målat, några elever hade gjort reklamfilm där de hade animerat readymades i Stopmotion.
  • Photofilter, bildredigeringsprogrammet som ingår i programpaketet i våra datorer, används av en kollega bland annat till att skapa rum i enpunktsperspektiv och till en reklamuppgift. Programmet har utvecklats och liknar alltmer Photoshop!
  • En kollega visade hur man i appen Kahoot (frågesport) på ett roligt sätt kan arbeta formativt genom att inför ett arbetsområde testa förkunskaperna i t.ex konsthistoria.
  • Masterchef Junior är inspirationskällan till nästa exempel: Eleverna lägger upp sin mat fint på tallrikar, tallrikarna fotas och ställs ut. Sedan görs en omröstning med motivering. Därefter ska eleverna utvärdera motiveringarna!
  • I Gafe kan man arbeta formativt med bildanalys. Som lärare kan du se när eleverna skriver och du kan ge kommentarer under tiden. Vi fick också veta att i Gafe finns det numera ett tillägg, Pixlr, ett bildredigeringsprogram som man kan klicka fram när man är inne i Google Dokument. I Gafe finns det också möjligheter att arbeta med Portfoliometodik, eleven sparar skisser och arbeten som delas med läraren.

Till kategori två hör de workshops där vi följer en lektionsplanering genom att inta elevens position. Vid ett tillfälle arbetade vi med tema ”En känsla” och stillbilder i Imovie. På Huddinge visar förra året gjorde vi en bildanalys-uppgift genom att bygga scenrum i kartong och papper för att animera i stopmotion. Det blir ytterligare en workshop i samma anda under årets Huddinge visar.

Den tredje kategorin av workshops innebär att vi utifrån ett ”Undervisningspaket” skapar ett arbetsområde som vi genomför i klassrummen och sedan utvärderar. Elevresultaten diskuterar, analyserar och bedömer vi tillsammans. Utifrån analysen kan vi fundera på hur vi ska förbättra undervisningen. Det här blir ett slags ”Huddingeprov i Bild” som har till syfte att öka likvärdigheten i Huddinge kommun.

Det här var ett litet axplock från workshopsen i Bild.

Varmt välkommen till nästa workshop, då fortsätter det kollegiala lärandet med fokus på språkutveckling!

/Yvonne Sonstrand
KÖF i Bild


En kul dag på jobbet

Vi på Östra grundskolan har på onsdagskonferensen under höstterminen arbetat med Professionell pedagog.

Vi utgår från boken- Lektionen är helig av John Steinberg. Dessa saker fick vi fundera över samt läsa några sidor i boken.

  • Vad det är som gör oss lärare stolta och glada i vårt arbete!
  • Vad det är som får oss tänka att vi har världens bästa jobb?
  • Vad det är som gör att våra elever har flow/känner motivation? Vilka faktorer som spelar in för att de ska känna flow och hur vi kan påverka.

På konferensen var vi i arbetslag, vi gick laget runt och delade med oss av ett tillfälle då man blivit glad och stolt i sitt arbete. Sedan enades vi om tre ledord som ger eleverna motivation.

Nästa steg var att göra en film, vi gestaltade ledorden i en liten teater. Filmen fick max vara i fem minuter.

Alla filmerna blev helt olika och gav en bra bild av alla kloka kollegor. Vi skrattade högt när alla filmerna presenterades men framför allt blev vi positivt laddade.

/Marianne Nederberg


Högläsningens oanade möjligheter…

Kan vi engagera våra elever så att de blir aktiva i högläsningen ur en lyssnares perspektiv?

Det är klart vi kan!

Är högläsningen en del av det språkutvecklande arbetet? Vi tror att högläsning fyller flera funktioner; upplevelser, underhållning, inlärning, ordförståelse, diskussionsunderlag kring språk och etiska dilemma. Självklart finns det många fler saker att träna, vi nämner inte fler hör, utan ger dig lite frihet i ditt tänkande kring högläsningens potential.

Barbro Westlund (forskare vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms Universitet) lyfter begreppet “reading power” vilket hon översätter till “aktiv läskraft”. Vi inspireras av Barbro och
ser att högsläsningen är ett pedagogiskt verktyg med många möjligheter, som ofta underskattas.

Läs gärna mer i hennes bokserie “Aktiv Läskraft” som nu finns för mellan- och högstadiet. Inom kort kommer även en bok riktad mot lågstadiet.

I Anne-Marie Körlings blogg finns ett lektionsförlag som vi båda provat och sett hur högläsningen på ett effektivt sätt kan vara ett språkutvecklande verktyg.
Testa gärna du också!

/Pernilla Tostgård & Ulrika Wijkmark