Högläsningens oanade möjligheter…

Kan vi engagera våra elever så att de blir aktiva i högläsningen ur en lyssnares perspektiv?

Det är klart vi kan!

Är högläsningen en del av det språkutvecklande arbetet? Vi tror att högläsning fyller flera funktioner; upplevelser, underhållning, inlärning, ordförståelse, diskussionsunderlag kring språk och etiska dilemma. Självklart finns det många fler saker att träna, vi nämner inte fler hör, utan ger dig lite frihet i ditt tänkande kring högläsningens potential.

Barbro Westlund (forskare vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms Universitet) lyfter begreppet “reading power” vilket hon översätter till “aktiv läskraft”. Vi inspireras av Barbro och
ser att högsläsningen är ett pedagogiskt verktyg med många möjligheter, som ofta underskattas.

Läs gärna mer i hennes bokserie “Aktiv Läskraft” som nu finns för mellan- och högstadiet. Inom kort kommer även en bok riktad mot lågstadiet.

I Anne-Marie Körlings blogg finns ett lektionsförlag som vi båda provat och sett hur högläsningen på ett effektivt sätt kan vara ett språkutvecklande verktyg.
Testa gärna du också!

/Pernilla Tostgård & Ulrika Wijkmark

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*