Tacksam för sociala medier, men planering är a och o för god undervisning

Jag heter Helena Swahn och har ett kommunalt uppdrag som förstelärare i moderna språk. Till vardags arbetar jag som spansk- och engelsklärare på Kvarnbergsskolan i Huddinge.

För mig som redan innan var fascinerad av språk och kultur har sociala medier verkligen öppnat upp en fantastisk värld av möjligheter. Inte klokt vad mycket inspiration och direkta tips om digitala hjälpmedel, ämnesområden, typer av uppgifter och låtar som jag får i princip varje dag. Det jag däremot ställer mig lite frågande till är hur pass många inlägg jag ser där man efterfrågar övningar eller hela avsnitt som ska genomföras nästa lektion, denna vecka, eller så.

För mig som inledde min lärarbana innan datoriseringen av skolan, började jag tidigt öva på att göra egna uppgifter i spanska efter elevernas behov. I starten letade jag i annat material vi hade på skolan, och det fanns ganska mycket att välja ifrån, men det mesta passade inte. Problemet med ett nybörjarspråk är ju att eleverna har ett väldigt begränsat ordförråd och med dessa kopierade uppgifter hamnade fokus helt enkelt alldeles för ofta på annat än det jag ville att eleverna skulle lära sig.

Idag är jag glad att det var på det viset då det numera går fortare att göra allsköns elev-och/eller gruppanpassade övningar, än att försöka hitta passande material på nätet eller i annat läromaterial. På kuppen tror jag också att jag blivit betydligt snabbare på analysera mina grupper och läsa av vad de behöver, än jag annars varit.

Ovan tankar om hur kollegor använder de sociala medierna får mig också att tänka på vikten av en genomtänkt planering. Om man sätter in frågor jag sett på ämnessidor på sociala medier som Har du någon enkel text om sagor som jag kan använda den här veckan? eller Jag skulle vilja veta om någon har något planerat för den här veckan om X, jag skulle vara mycket tacksam om ni delade era idéer med mig i ett större perspektiv blir jag frågande över hur man går tillväga när man planerar sin undervisning. Vad är det man sagt att eleverna ska lära sig? Vilket centralt innehåll ska klassen arbeta med? Vilka förmågor ska bedömas? Kanske är det så att dessa ämneskollegor arbetar på skolor där man inte har behandlat vikten av en genomtänkt planering och hur tillhörande undervisning ska gå till för att bedömningen ska ske på det som faktiskt undervisats.

När jag läser dessa inlägg känns det bra att vi i Huddinge Kommun tagit Skolverkets föreskrifter om planering på allvar och att vi kommunala förstelärare tillsammans skapat vårt Undervisningspaket. I korta drag innebär det att genom så kallad baklängesplanering inledningsvis fastställa vad som ska bedömas och först därefter vad som ska undervisas, hur det ska undervisas och inte minst, om det finns elever att ta speciell hänsyn till.

Så sociala medier i alla ära, men om min undervisning och därefter min bedömning ska bli kvalitativ gäller det att ställa eventuella frågor i tid, så att den stressande tidsnöden inte uppstår i planeringsskedet. I slutänden kommer denna framförhållning både mig som lärare och eleverna till gagn.

/Helena Swahn
KÖF i moderna språk

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*