Modersmål och andra skolämnen

Jag heter Jabbar Ziadi och har ett kommunalt uppdrag som förstelärare i modersmål.

En dag satt jag i personalrummet i en skola, då kom en NO- lärare in och satte sig bredvid mig. Han beklagade sig för att några arabisktalande elever är svaga i No- ämnet och ställde följande fråga till mig: Hur kan modersmålslärare hjälpa till i No undervisning?

Efter diskussion i ämnet kom vi fram till följande:
Han gav mig svåra texter i varje kapitel, som till exempel celler, blod, människokroppen, etc. Från min sida skrev jag texter om celler, blod, människokroppen på arabiska och sedan förklarade och diskuterade jag texterna med eleverna. Samtidigt skrev jag begreppen på svenska med översättning till arabiska. Jag skrev även frågor om texten, ämnet.

Till sist har NO- läraren och jag bedömt eleverna i varje ämne. Genom vårt samarbete på det här sättet, kunde vi komma till bra resultat i NO-ämnet.

Många forskare har visat att undervisning i modersmål underlättar inlärning av båda andra ämnen i skolan och svenska, för när eleven kan ett ord på sitt modersmål blir det lättare att lära sig det ordet på svenska.

Samarbete mellan modersmålslärare och ämneslärare är ytterligare en faktor för att eleverna skal kunna få bra resultat i skolans olika ämnen.

Jag har intervjuat två chefer och fyra pedagoger och frågade dem ” Tror ni att modersmålsundervisning hjälpa elever i andra skolämnen”. Resultaten kan du se i filmen ovan.

/Jabbar Ziadi
KÖF i modersmål

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*