Sakernas tillstånd och brist på vakuum

Sedan Lgr 11 infördes har estetiska ämnen i gymnasiet gått från att ha varit ett obligatoriskt kärnämne, estetisk verksamhet, till att ha blivit något som kan väljas inom elevens individuella val. Samtidigt har meritpoäng införts vilket har medfört att elever har valt strategiskt, de har valt bort estetiska ämnen till förmån för meriterande ämnen. Sammantaget har det här bidragit till att färre elever har haft estetiska ämnen på gymnasiet. Det har i sin tur lett till att vissa skolor lagt ned de estetiska kurserna. Parallellt har estetiska programmets elevunderlag minskat.

Skolorna tystnar. Utställningar, dans-, teater- och musikframträdanden minskar vilket gör att eleverna i allt mindre utsträckning kommer i kontakt med dessa uttryck. De estetiska ämnena har blivit alltmer marginaliserade!

Budskapet har varit tydligt, estetiska ämnen är mindre viktiga och kanske har konsekvenserna sipprat ner till grundskolan och även påverkat samhället i övrigt. Är det något vi har märkt när det gäller tilldelning av resurser i skolan, elevernas inställning i klassrummet, föräldrarnas bristande fokus på estetiska ämnen under utvecklingssamtalet?

Nu tycks dock en vändning vara på väg för samtidigt har andra signaler kommit från regeringens sida som handlar om en stolthet över det svenska design- och musikundret. En vilja till att stötta och uppmuntra den oväntade tillväxtsektorn, design- och musikindustrin, har uttryckts. På senare tid talas det också om det svenska spel-undret. Är det verkligen fråga om under? Kommer framgångarna ur ett vakuum? Kan det vara så att Kulturskolan, Estetiska programmet och Elevens val med estetiska profiler i grundskolan, tillsammans har utgjort plantskola? Är det inte sant att framtiden börjar i skolan?

I och med Miljöpartiets förslag till att återinföra estetiska ämnen som obligatoriska på samtliga program har Gymnasieutredningen ”En skola för alla” utrett frågan och kommit fram till att mycket talar för förslaget. Man hänvisar bl.a till forskaren Professor Anne Bamford som visar på att estetiska ämnen har en stark ställning bland de länder som toppar utbildningsrankningen. Hennes sammanställning av relevant forskning visar bl.a. att estetiska och konstnärliga uttryck påverkar elevers lärande.

Ett problem som Gymnasieutredningen pekar på är konkurrensen om ämnestid på gymnasiet och svårigheten att minska ett obligatoriskt ämnes tid. Använd den fantastiska norska uppfinningen osthyveln till det!

Under tiden sedan Lgr 11 infördes har Centerpartiet och Liberalerna tänkt om, även de är nu för Miljöpartiets förslag och därmed finns en chans till majoritet i Riksdagen. Om förslaget blir verklighet kan reformen genomföras tidigast 2018.

Forskaren Dylan Wiliam inledde sin föreläsning i Norrtälje september 2015 med att med eftertryck tala om att de estetiska ämnena är viktigare än någonsin. Han kopplade dem till den nya typen av företag som kommer, med exempel som Google, Spotify och Facebook. Innovationsförmåga, entreprenörskap och kreativitet är något som eleverna har möjlighet att utveckla inom bild, musik, dans och teater. I Sverige har vi även ämnet slöjd som kan räknas hit.

Inom näringslivet är kreativitet och problemlösningsförmåga efterfrågat och stat och kommun hoppas på nästa stora uppfinning och nästa stora entreprenör som ska trygga landets framtid. Ja, ge oss tid!

Varje lärare som undervisar i Bild på grundskolan når ut till mellan låt säga 20-400 elever! Vi är viktiga, vi måste stärka bildämnet!

Ett litet steg på vägen är våra centrala konferenser och workshops i Bild! Nu har vi tagit ytterligare ett litet steg. Vi har börjat med workshops i Bild för åk 1-3 inklusive fritids. Premiären gick av stapeln den 21 februari med en inspirerande träff där deltagarna generöst delade med sig av lektionstips och annat utifrån det centrala innehållet i kursplanen och bildämnets syfte.
Vår nästa träff planeras till ht-17 med en workshop vars syfte är att prova på, diskutera och planera ett lektionsupplägg. Håll utkik efter inbjudan här på pedagoghuddinge.se!

Låt undrens tid vara förbi! Vi behöver reell tid! Och en osthyvel till gymnasiet!

Varma hälsningar

Yvonne Sonstrand
Kommunövergripande förstelärare i Bild

1 kommentarer

Kommentarrubrik

Agneta

Agneta

Amen, to that. Jättebra skrivet!

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*