Stress

Det har länge pratats om stress i samhället, många känner stress både i privatlivet och i arbetslivet. Jag var nyligen hos en fysioterapeut pga en krånglande höft. Vi pratade lite om vad hens kunder söker för och då sa hen att uppskattningsvis 90 % av besöken handlade om stressrelaterade orsaker. De stressrelaterade orsakerna hade börjat för ca 10 år sedan och sedan dess bara ökat i omfattning.

En av mina barns närmaste vänner var 16 år då hen gick in i väggen pga stress. Hen var högpresterande och gick på ett gymnasium med hög intagningspoäng samtidigt som hen elitsatsade inom sin idrott. Hen blev sjukskriven under en period, men lyckades senare slutföra gymnasiet samtidigt som elitsatsningen ledde till stora framgångar. Men hen är fortfarande idag, många år senare, mycket känslig för stress.

”Att uppleva stress är en del av livet – alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada.” 

Skolinspektionen gav 2015 ut en rapport där man granskat 25 kommunala och fristående grundskolor. Syftet med granskningen var att undersöka elevhälsans arbete i grundskolans årskurser 6-9.

Skolinspektionen kom fram till att ”stress” är det svarsalternativ i elevenkäten som flest elever uppger som orsak till att de upplevt oro eller mått dåligt, 38 % av de tillfrågade eleverna hade under en eller flera perioder det senaste året upplevt stress som gett en negativ känsla. Orsaken till känslan av stress handlade om att eleverna kände en oro över att inte klara proven i skolan, över att inte nå upp till lärarnas krav, inte leva upp till föräldrarnas förväntningar samt även en oro och stress inför framtiden.

”Det skapar stress om man har inte har en kompis eller är mobbad. Det är bland det svåraste en ung människa kan vara utsatt för.”//”Barn som har en neuropsykiatrisk funktionsvariation kan ha lätt för att bli stressade, eller ha lätt att hamna i situationer som är stressande.”

Många pedagoger känner också en stress i skolan och orsakerna till det kan vara många, bl.a. dokumentation, krav på att alla elever ska nå kunskapskraven, krav från föräldrar, media som visar en ”bild” av skolan, förväntningar på att skolan ska lösa ”alla” problem osv.

Skolan, i form av lärares förväntningar och krav, föräldrars förväntningar på barnens resultat i skolan och framtiden beroende på hur betygen blir är stressfaktorer för många elever. Vi i skolan måste bli bättre på att uppfatta de signaler som eleverna skickar ut på att de mår dåligt pga. upplevd stress och vi måste ta det på största allvar eftersom det i förlängningen kan medföra risk för psykisk ohälsa.

Hur ska vi lösa stressen i skolan? Jag har ingen universallösning på det men jag tror att en viktig del är att lyssna till eleverna och till pedagogerna, ta deras upplevelse på allvar och försöka hitta lösningar på det som skapar stress. En annan viktig del är att se till att lärmiljön är så strukturerad och förutsägbar som möjligt. Detta är viktigt för alla elever men extra viktigt för elever med NPF.

Skolan är en stor del av barn och ungdomars liv så vi i skolan måste göra tiden i skolan så KASAM som möjligt.

/Anna Bergklint, KÖF specialpedagogik

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*