GSFE(GAFE) i undervisningen

Varje termin, uppmanar jag mina elever i årskurs 7 att välja en bok, författare, land, vetenskapsman, stad, etc. som de har intresse för som de sedan måste förbereda en liten uppsats och en digital presentation om. Varje presentation pågår i ca. 20 minuter.

I år, när en av eleverna skulle presentera, märkte jag konstigt nog att han hade varken ett USB-minne, egen dator eller något medel med sig, då passade jag på att fråga om han har glömt bort sitt material, då svarade han att han hade allt som han behövde med sig för presentationen.

När det var dags för presentationen, gick han upp till den allmänna datorn i klassrummet, satte sig framför den, loggade in på sitt Google-konto och surfade till Google Drive där han öppnade han sin presentationsfil och började presentera för oss hur enkelt det var att använda Googles molntjänster eftersom allt låg online bakom ett konto och man behövde varken ett minne, en egen dator eller ett annat redskap så länge man har tillgång till Internet.

Jag tycker att det här är ett exempel på hur IT spelar en stor roll i vårt personliga och professionella liv; speciellt vid undervisning. Google är en av de stora aktörerna vars produkter används flitigt vid undervisningen. Produkter som Google Drive har även underlättat gemensam undervisning för oss lärare. I denna artikel skriver jag kort om de olika Google-verktygen som jag och mina elever använder oss av dagligen i undervisningen.

Blogger

BLOGGER är ett gratis verktyg som tillhandahålls av Google för att skapa bloggar. Vi kan använda dem för att möta olika utbildningsbehov, till exempel underlätta kommunikationen med eleverna eller deras föräldrar och informera dem om framstegen i klassen. De kan också användas för att posta lektioner.

Google Earth

Google Earth är ett kraftfullare verktyg än många tror. Den kan användas för att engagera eleverna i interaktiva aktiviteter som är relevanta för olika ämnen och läromedel såsom historia, miljö eller geografi.

Google Scholar

Google Scholar är en sökmotor som gör det enkelt att söka allmänt inom vetenskaplig litteratur. Kan användas som pålitliga källor av oss lärare och av våra elever när man söker fakta istället för allmänna sökningar.

Google Documents

Google dokument är ett molnbaserat ordbehandlingsprogram, där textfilen sparas på molnet. Om en elev skriver sitt arbete i Google Dokument kan han eller hon dela dokumentet med läraren för feedback. Man kan bolla en text fram och tillbaka utan att spara.

Användare kan importera Word-filer och konvertera dem, bjuda in andra till att samarbeta med dig i ett visst dokument genom att låta dem redigera eller översätta dokumentet till ett annat språk samt skicka det dokument till andra som en bilaga.

Google Forms

Google Formulär är ett enkätverktyg där man kan skapa enkäter och formulär som kan skickas via e-post eller publiceras online. Några exempel på hjälpsamma enkäter är formativ och summativ bedömning, anmälningsformulär till föräldramöten eller utvecklingssamtal eller för undersökningar i klassrummet.

Google Hangouts

Google Hangouts är en kommunikationsplattform som har utvecklats av Google och inkluderar snabbmeddelanden, videosamtal, SMS och IP-telefoni. Fördelen med Google Hangouts är att man inte behöver installera något program för att kunna kommunicera med andra.

Team Drive

Team Drive är ett gemensamt utrymme där grupper kan lagra sina filer och garanterar då att varje medlem i gruppen har den mest uppdaterade informationen. Filer på teamenheter tillhör ett team i stället för en enskild person.

Google Drawings

Du kan skapa en ritning med Google Teckningar/Ritningar och dela den med elever samt ge dem möjligheten att redigera via egna enheter, där de kan lägga till texter, kommentarer och olika former av originalteckning.

Google Sites

Google Sites används för att skapa en egen enkel webbsida. Som lärare kan du skapa en digital portfolio för varje elev, skyddad bakom ett lösenord, som tillåter honom/henne att offentliggöra sina skapelser och presentationer på dem.

YouTube

En viktig egenskap som YouTube tillhandahåller för lärare är YouTube EDU. Denna portal ger elever och lärare tillgång till ett brett utbud av pedagogiska videor. YouTube EDU erbjuder också tillgång till tusentals videofilmer från viktiga källor för undervisningen som National Geographic, TED och PBS.

Jabbar Ziadi
Kommunövergripande förstelärare i modersmål
Jabbar.ziadi@huddinge.se

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*