Viktigt på riktigt!

Hmm kanske bäst att börja med en presentation…

Hej!

Jag heter Linnéa Petersson och är ny KÖF i det fantastiska ämnet hem- och konsumentkunskap. Ämnet som ger våra elever kunskaper för att hantera vuxenlivet. Hkk har mycket innehåll och inbjuder till ämnesövergripande arbete. Bättre kan det inte bli.

Det satsas mycket på entreprenöriellt lärande i dagens skolor och jag har turen att arbeta på Östra grundskolan där årskurs 9 startar egna företag som de driver under läsåret.

Där hakar vi i hkk på och undervisar om hur de bör bemöta eventuella kunder, hur de med kända reklamknep kan marknadsföra sina företag, vilka skyldigheter de har mot sina kunder och vad ett avtal innebär etc.

Är det okej att säga vad som helst för att få sälja? Vad menas med reklamation? Vad betyder finstilt?

Det är viktiga saker, som de inte bara har nytta av när de driver sina företag. I dagens samhälle där vi kan konsumera utan att ha pengar och program som Lyxfällan sänds på bästa sändningstid, då är kunskaper om ekonomi och konsumenträtt viktigare än någonsin. De behöver förstå vad som händer när de skriver på ett kontrakt. De behöver veta vad ränta är och de ska, i framtiden, kunna sitta på ett bankmöte och förstå vad orden betyder. Ingen ska flytta hemifrån utan ha kunskap om vilka försäkringar de kan behöva.

När en klass hade en uppgift, där de skulle räkna ut räntan på ett lån, var det en elev som irriterat tittade på mig och utbrast:

– Linnéa, det här är faktiskt matte!

Ja precis! Matematik i verkligheten. Viktigt på riktigt!

Men entreprenöriellt lärande innebär inte att alla måste starta företag. Går du in på skolverkets hemsida så hittar du följande text om entreprenörskap i skolan.

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling. Skolan ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper som främjar företagande och innovationstänkande.” (Skolverket.se)

I hkk är den praktiska delen, när eleverna får laga mat, ett forum där de övar entreprenörskap med vanligtvis stor entusiasm. De får utifrån råvaror skapa en måltid som de själva kan anpassa efter eget smak och tycke. Eleverna tycker att det är roligt när de får prova nya rätter och det blir en utmaning när de får ändra recept t.ex. för att göra en måltid mer hälsosam eller miljövänlig. Det är verkligen att omsätta nya idéer i handling.

I början när jag skulle arbeta med entreprenörskap i min undervisning såg jag det som att jag skulle införa något nytt, men ju mer jag kom in i det desto tydligt blev det att det mer handlade om att förtydliga det jag redan gjorde. Då inte bara för mina elever utan även för mig själv.

Mitt råd är att våga prova och går det inte som du tänkt dig, prova igen. Och ha roligt!

På återseende
/Linnéa


Kamratbedömning i Hem- och konsumentkunskap

Okej, nu ska jag skriva min första blogg. Jag heter Marianne Nederberg och har arbetat som Hem- och konsumentkunskapslärare i 30 år och det är ganska länge. Som lärare har jag arbetat på gymnasiet, hög- och mellanstadiet, vuxenutbildning och särskolan. Jag trivs väldigt bra med mitt yrkesval, jag valde rätt ämne att vara lärare i. Nu arbetar jag på Edboskolan och är kommunövergripande förste lärare i Hem- och konsumentkunskap sedan ett år tillbaka, ett roligt uppdrag eftersom vi lärare i gruppen har stor kompetens och erfarenhet som vi gärna delar med oss av.

Det känns inte som det var så länge sedan vi lärare börja prata om summativ och formativ bedömning. Jag tror att vi övningslärare tog till oss det snabbt, beroende på att vi alltid har arbetat både formativt och summativt. I Hkk ger vi varje lektion respons på den praktiska delen, det här smaka bra kanske lite mera peppar och eleverna lär sig massor på att misslyckas, jag måste vara mer noggrann med temperaturen på degvätskan så att det jäser. Vi tränar hela tiden på att bli bättre. Jag tror även att det kan vara lättare att hinna ge feedback om man har halvklass, vilket det ofta är i Hkk.
På dom centrala konferenserna har jag implementerat undervisningspacket med koppling till formativ bedömning. Vilket ledde till att jag själv tänkte, hur kan jag bli bättre på att synliggöra elevernas lärande. Dylan Wiliams fem nyckelstrategier är en av dom- Aktivera eleverna som resurser för varandras lärande. Jag bestämde mig för att eleverna får göra kamratbedömning på varandra.

Så här gick det till: Halva gruppen gjorde Piroger med köttfärsfyllning en lektion och nästa lektion gjorde andra gruppen Lasagne med köttfärssås. Momenten har eleverna tränat på lektionstid, eleverna visste även om att vi skulle göra kamratbedömning på Piroger och Lasagne. Så många elever tränade även hemma. Eleverna som gjorde bedömningen arbetade dessutom med frågor om Miljö och Livsstil. Eleverna som gjorde bedömningen fick ett protokoll att fylla i, där stod- elevens namn, kunskapskrav, och tre rubriker utifrån centralt innehåll. Planering och organisering, Tillaga och Hygien och rengöring. Eleven som gjorde bedömning fick av mig ett omdöme, det ingår i kunskapskraven.
Utvärdering: Jag visste att eleverna skulle tycka att uppgiften var givande och rolig, men jag blev förvånad att eleverna tog uppgiften på mycket stort allvar. Många elever tyckte uppgiften var så rolig att dom bestämde sig för att göra frågorna om Miljö hemma istället. De flesta gjorde mycket bra omdömen, såg vad som var bra och vad som kunde förbättras. När jag hade ett praktiskt prov en månad senare, Fiskgratäng, var eleverna bättre förbereda på vad jag tittar på vid ett praktiskt prov.

Utvärdering från några elever i 9A.:
Vi tycker att det var en kul ide att man fick bedöma sin kompis arbete. Det var väldigt lärorikt och man fick ett annat perspektiv på det hela. Man kunde lättare se sen var det är Marianne kollar på under kommande praktiska prov och man kunde även lära sig av kamraternas misstag samt det de gjorde bra. Vi tycker dock att man borde göra sådant här oftare så att inte allt hänger på en gång, då man kan ha en dålig dag ibland. // Karro, Herman, Jakob och Lollo.

/Marianne Nederberg