GSFE(GAFE) i undervisningen

Varje termin, uppmanar jag mina elever i årskurs 7 att välja en bok, författare, land, vetenskapsman, stad, etc. som de har intresse för som de sedan måste förbereda en liten uppsats och en digital presentation om. Varje presentation pågår i ca. 20 minuter.

I år, när en av eleverna skulle presentera, märkte jag konstigt nog att han hade varken ett USB-minne, egen dator eller något medel med sig, då passade jag på att fråga om han har glömt bort sitt material, då svarade han att han hade allt som han behövde med sig för presentationen.

När det var dags för presentationen, gick han upp till den allmänna datorn i klassrummet, satte sig framför den, loggade in på sitt Google-konto och surfade till Google Drive där han öppnade han sin presentationsfil och började presentera för oss hur enkelt det var att använda Googles molntjänster eftersom allt låg online bakom ett konto och man behövde varken ett minne, en egen dator eller ett annat redskap så länge man har tillgång till Internet.

Jag tycker att det här är ett exempel på hur IT spelar en stor roll i vårt personliga och professionella liv; speciellt vid undervisning. Google är en av de stora aktörerna vars produkter används flitigt vid undervisningen. Produkter som Google Drive har även underlättat gemensam undervisning för oss lärare. I denna artikel skriver jag kort om de olika Google-verktygen som jag och mina elever använder oss av dagligen i undervisningen.

Blogger

BLOGGER är ett gratis verktyg som tillhandahålls av Google för att skapa bloggar. Vi kan använda dem för att möta olika utbildningsbehov, till exempel underlätta kommunikationen med eleverna eller deras föräldrar och informera dem om framstegen i klassen. De kan också användas för att posta lektioner.

Google Earth

Google Earth är ett kraftfullare verktyg än många tror. Den kan användas för att engagera eleverna i interaktiva aktiviteter som är relevanta för olika ämnen och läromedel såsom historia, miljö eller geografi.

Google Scholar

Google Scholar är en sökmotor som gör det enkelt att söka allmänt inom vetenskaplig litteratur. Kan användas som pålitliga källor av oss lärare och av våra elever när man söker fakta istället för allmänna sökningar.

Google Documents

Google dokument är ett molnbaserat ordbehandlingsprogram, där textfilen sparas på molnet. Om en elev skriver sitt arbete i Google Dokument kan han eller hon dela dokumentet med läraren för feedback. Man kan bolla en text fram och tillbaka utan att spara.

Användare kan importera Word-filer och konvertera dem, bjuda in andra till att samarbeta med dig i ett visst dokument genom att låta dem redigera eller översätta dokumentet till ett annat språk samt skicka det dokument till andra som en bilaga.

Google Forms

Google Formulär är ett enkätverktyg där man kan skapa enkäter och formulär som kan skickas via e-post eller publiceras online. Några exempel på hjälpsamma enkäter är formativ och summativ bedömning, anmälningsformulär till föräldramöten eller utvecklingssamtal eller för undersökningar i klassrummet.

Google Hangouts

Google Hangouts är en kommunikationsplattform som har utvecklats av Google och inkluderar snabbmeddelanden, videosamtal, SMS och IP-telefoni. Fördelen med Google Hangouts är att man inte behöver installera något program för att kunna kommunicera med andra.

Team Drive

Team Drive är ett gemensamt utrymme där grupper kan lagra sina filer och garanterar då att varje medlem i gruppen har den mest uppdaterade informationen. Filer på teamenheter tillhör ett team i stället för en enskild person.

Google Drawings

Du kan skapa en ritning med Google Teckningar/Ritningar och dela den med elever samt ge dem möjligheten att redigera via egna enheter, där de kan lägga till texter, kommentarer och olika former av originalteckning.

Google Sites

Google Sites används för att skapa en egen enkel webbsida. Som lärare kan du skapa en digital portfolio för varje elev, skyddad bakom ett lösenord, som tillåter honom/henne att offentliggöra sina skapelser och presentationer på dem.

YouTube

En viktig egenskap som YouTube tillhandahåller för lärare är YouTube EDU. Denna portal ger elever och lärare tillgång till ett brett utbud av pedagogiska videor. YouTube EDU erbjuder också tillgång till tusentals videofilmer från viktiga källor för undervisningen som National Geographic, TED och PBS.

Jabbar Ziadi
Kommunövergripande förstelärare i modersmål
Jabbar.ziadi@huddinge.se


Arabisk rikskonferens i Huddinge

Språket är nödvändigt för människan och samhället. Det är en viktig del av vår identitet. Ett sätt som hjälper oss att tänka, tala och förklara våra tankar för omvärlden. Därför är det också väldigt viktigt för skolan och oss att visa intresse, uppskattning och respekt för det språk barnen har med sig när de kommer till Sverige.

Den första konferensen om det arabiska språket som modersmål hölls i 1999 i augusti i Sörmland. Nu i den 12:e maj ska konferensen hållas i Huddinge kommun för första gången. Hittills har 144 modersmålslärare i arabiska från 42 olika kommuner anmält sig till den. Syftet med dessa konferenser är att presentera, diskuter och finna nya lärometoder för att lära arabiska som modersmål.

Syftet med konferensen är även:

  • Att fördjupa samarbetet och knyta kontakter kollegor emellan.
  • Att erbjudas möjlighet till erfarenhetsutbyte kring metodiska och pedagogiska frågor till nytta för undervisningen.
  • Att förbättra nätverket mellan verksamma arabiska modersmålslärare.

För mer information, klicka på länken nedan:
http://konferens.arabiskaskolan.se

Den första konferensen ämnad åt arabiska som modersmål hölls i 1999 i Sörmland. Detta ledde till skapandet av den elektroniska sajten ”Tema modersmålet” året 2000. Efter denna konferens, hölls det en konferens varje år. Vanligtvis hölls konferenserna i Sverige, förutom i 2008, då konferensen hölls i Syrien.

För mer information, klicka på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=7YcrIFZ-8mY&feature
/Jabbar Ziadi
KÖF i modersmål


Modersmål och andra skolämnen

Jag heter Jabbar Ziadi och har ett kommunalt uppdrag som förstelärare i modersmål.

En dag satt jag i personalrummet i en skola, då kom en NO- lärare in och satte sig bredvid mig. Han beklagade sig för att några arabisktalande elever är svaga i No- ämnet och ställde följande fråga till mig: Hur kan modersmålslärare hjälpa till i No undervisning?

Efter diskussion i ämnet kom vi fram till följande:
Han gav mig svåra texter i varje kapitel, som till exempel celler, blod, människokroppen, etc. Från min sida skrev jag texter om celler, blod, människokroppen på arabiska och sedan förklarade och diskuterade jag texterna med eleverna. Samtidigt skrev jag begreppen på svenska med översättning till arabiska. Jag skrev även frågor om texten, ämnet.

Till sist har NO- läraren och jag bedömt eleverna i varje ämne. Genom vårt samarbete på det här sättet, kunde vi komma till bra resultat i NO-ämnet.

Många forskare har visat att undervisning i modersmål underlättar inlärning av båda andra ämnen i skolan och svenska, för när eleven kan ett ord på sitt modersmål blir det lättare att lära sig det ordet på svenska.

Samarbete mellan modersmålslärare och ämneslärare är ytterligare en faktor för att eleverna skal kunna få bra resultat i skolans olika ämnen.

Jag har intervjuat två chefer och fyra pedagoger och frågade dem ” Tror ni att modersmålsundervisning hjälpa elever i andra skolämnen”. Resultaten kan du se i filmen ovan.

/Jabbar Ziadi
KÖF i modersmål


Förstärk formativ bedömning med digitala verktyg

intro

Hej!
Jag som skriver heter Jabbar Ziadi och är kommunövergripande förstelärare i modersmål.
Ibland vill vi ha en snabb koll på hur eleverna ligger till i olika ämnen. Vi vill ställa några frågor och får en bedömning om elevernas nivå. Vi vill kunna diskutera frågorna som har svarats fel med eleverna, för att låta eleverna lära sig från sina misstag och få en djupare förståelse om ämnet.
Formativ bedömning som allmänt anses som ett av de mest effektiva bedömningssätten, byggs på utredning. Användningen av formativ bedömning i lärandet, kommer att skapa en student-driven inlärning där lärandet är anpassat och fokuserat på varje individuell students behov. Det bästa med formative bedömning är att det finns en massa metoder och teknik som läraren kan använda i sitt klassrum. Det ger lärarna en värdefull feedback om hur de kan ändra på sitt lärosätt för att maximera inlärandet hos eleverna.

Dagens teknologi och alla de teknologiska verktyg som finns i mobiltelefoner och tablets, förbättrar den formativa bedömningen otroligt mycket. De formativa bedömningssätten som nämns nedan, kan erbjuda lite annorlunda saker och kan vara ett utmärkt sätt att lägga till lite variation till hur du utför dina online bedömningar. Alla är gratis att ladda ner.

Kahoot
Kahoot är en av de mest populära formativ bedömningsverktyg för lärarna, men är också en utmärkt möjlighet för eleverna att skapa sina egna förhör för att demonstrera hur djupt de förstår ämnet och förhöra sina klasskamrater om olika ämnen.
Flera lärare använder verktyget idag för att ge sina elever möjligheten att visa sin förståelse i undervisningen. För att komma igång, skapa ett konto på www.getkahoot.com och börja bygga era första flervalsfrågor frågesport. Man kan ange ett visst betyg för varje fråga beroende på hur kahootlång tid det tig att svara på frågan samt om svaret är rätt eller fel. Visa sedan frågorna genom exempelvis en projektor eller stor skärm för eleverna som loggar in i sin tur på www.kahoot.it och anger en PIN-kod som ni delar ut till eleverna.

 

 

Socrative
Socrative är ett annat väldigt populärt verktyg för formativ bedömning. Verktyget ger läraren möjligheten att skapa frågesport som elever sedan kan svara på direkt via sina datorer, iOS-enheter, Android-enheter eller vilken enhet som helst som har en webbläsare. Fördelen med Socrative är att elever slipper skapa ett konto. Det enda de behöver är ett ”rumsnummer” som ges av läraren som sedan ger eleverna möjligheten att delta i klassrummet.

Google formulär
Googles motsvarighet till en formativ bedömnings verktyg är Google Formulär som är en del av Google Apps for Education. Även lärare som undervisar i en skola som saknar avtal med Google har möjligheten att använda verktyget genom att skapa ett konto på Google. Alla resultat från en Google Formulär lagras i en Excel-fil. Detta är en nackdel jämfört med de andra verktygen som har en mer användarvänlig plattform för att se all resultat. Det finns vissa tillägg till Google Formulär för att kunna skapa liknande verktyg som Socrative och Kahoot. Men dessa är inte lika användarvänliga som de nämnda verktygen.

Formative
Formative är ett annat verktyg för formativ bedömning. Verktyget erbjuder lärarna en användarvänlig och enkel plattform att skapa frågesport på och samla in resultat live och samtidigt ge feedback i real-tid. Skillnaden mellan Formative och de andra verktygen är att plattformen erbjuder lärarna möjligheten att skapa frågor där elever kan svara genom att ladda upp filer som PDF, Word, Google Doc, bilder, ljudfiler bland annat. Detta ger eleverna möjligheten att förklara sina svar på ett tydligare sätt som ger läraren möjligheten att undersöka om eleven har verkligen förstått ämnet eller inte.

Jabbar Ziadi, Kommunövergripande förstelärare i modersmål.
Jabbar.ziadi@huddinge.se